Οι χορηγοί

Εκτύπωση

Ο Σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικός .

Βασιζόμαστε στις συνδρομές των μελών μας, στο ποσό που καταβάλουν οι αθλητές σαν «δικαίωμα συμμετοχής» στον αγώνα αλλά κυρίως στους ευγενικούς χορηγούς μας.